0985 806 896 T2-CN: 8 am - 9 pm
0985 806 896 T2-CN: 8 am - 9 pm

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN & HOÀN TRẢ

Quy định đặt tour và thanh toán 

1/ Đặt cọc và Thanh toán

Khách hàng thanh toán một khoản đặt cọc tối thiểu được ghi trên từng tour trong quá trình book tour. Toàn bộ chi phí còn lại bạn sẽ thanh toán khi đến Kathmandu. Nếu đến ngày đi tour mà việc thanh toán không được thực hiện, chúng tôi có quyền hủy đặt tour của khách hàng.

Giá niêm yết bao gồm tất cả các dịch vụ về chi phí lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện chuyến đi, chỗ ở, hành chính và nhân viên trừ khi được nêu rõ. Vui lòng theo dõi thông tin chi tiết về việc bao gồm / loại trừ dịch vụ trong từng tour.

 

 

2/ Thay đổi Tour và Hủy bởi khách hàng

Tất cả những thay đổi đăng ký tour cần phải thông báo cho chúng tôi bằng email. Những thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi nhận email và phí cho thay đổi booking như sau:

  • Trước 5 ngày hoặc hơn -> Không bị tính phí
  • Sau 5 ngày -> mất 100% tiền cọc

Nếu Quý khách không tuân thủ “Điều khoản sử dụng”, chúng tôi sẽ không hoàn trả cho quý khách bất kỳ khoản bồi thường nào.

Translate »
0
    0
    Giỏ hàng
    Không có sản phẩmTrở về